Op zoek naar een passende baan?
Werkspirit helpt je verder!
Meer details
Match criteria
Functietitel
 • Beleidsadviseur WMO
 • Beleidsadviseur Jeugd
Regio
 • Noord-Holland
Type overeenkomst
 • Detachering

Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

Waar je gaat werken

De gemeente Amsterdam: de gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Onderwijs, Jeugd en Zorg
Onderwijs, Jeugd en Zorg heeft taken op het gebied van jeugd en zorg, zoals de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook hebben zij verschillende taken die voortkomen uit bestuurlijke ambities zoals diversiteit, mensenrechten en het tegengaan van misstanden in de prostitutie. Zij zetten zich samen met hun partners in om de keten van zorg voor jeugd, volwassenen en kwetsbare huishoudens te versterken. Ook de verbetering van het onderwijs en het tegengaan van schooluitval valt binnen hun werkscope.

Teaminfo: afdeling zorg
De afdeling Zorg onderdeel van het cluster Onderwijs Jeugd Zorg (OJZ) formuleert het Amsterdamse beleid op het gebied van zorg. Samen met de stadsdelen zorgen zij voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoerende taken zijn gericht op dienstverlening aan de Amsterdamse burger die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van geschikte individuele zorgvoorzieningen. Naast handhavende taken op grond van vastgestelde verordeningen en beleidsregels, vervullen zij een kennis en spilfunctie voor diensten en instellingen in Amsterdam die zich bezighouden met zorg.

De afdeling Zorg is samen met de stadsdelen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is onderdeel van de directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) binnen het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam. Het primaire proces van het leveren van Wmo zorg vindt plaats bij de zorgaanbieders die door de gemeente hiervoor zijn gecontracteerd. De afdelingen Jeugd en Zorg zitten in een organisatieontwikkeling waarbij het toekomstbeeld is dat een beleidsafdeling en afdeling sturing & contractmanagement wordt gerealiseerd. De samenwerking met de collega's van Jeugd wordt al veelvuldig opgezocht en zal verder worden verstevigd.

Werkspirit zoekt een Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen voor de Gemeente Amsterdam.

Wat je gaat doen als Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

 • Zorgen dragen voor preventie van dakloosheid
 • Adviseren op bestuurlijke producten
 • Vormgeven van de Amsterdamse bijdrage en het vertegenwoordigen van Amsterdamse belangen in landelijk overleg
 • Zorg dragen voor de inbreng op de dossiers maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ggz
 • Adviseren van lokale bestuurders
 • Leggen van verbinding met het landelijk en lokaal huisvestingsbeleid en draagt bij aan strategische advisering
 • Samenwerken met collega-adviseurs uit de G4

Wat wij verwachten van jou als Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

 • Minimaal WO werk- en denkniveau
 • Werkervaring met het opereren binnen politiek-bestuurlijk organisaties en complex krachtenveld
 • Werkervaring met het schrijven van politiek-bestuurlijke stukken, zoals collegevoordrachten, raadsbrieven en annotaties
 • Werkervaring met het creëren van een netwerk buiten de eigen organisatie
 • Kennis van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
 • Kennis over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Werkervaring in het werken bij een grote gemeente

Wat wij bieden

 • Overeenkomst bij Werkspirit voor minstens 12 maanden 32-36 uur) (loondienst)
 • Mogelijkheid tot verlenging
 • Bovengemiddelde beloning
 • Betrokken, betrouwbaar en behulpzaam team

Neem voor vragen contact op met Ingrid: 06 218 33 926 Reageren of gesprek starten kan ook via Whatsapp! Stuur je CV o.v.v. Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen Amsterdam.

Graag reageren voor 17 mei 2022

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

11.05.2022

Contactpersoon

Ingrid Bos

LinkedIN Facebook Twitter Share
Werkspirit gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.