Op zoek naar een passende baan?
Werkspirit helpt je verder!
Meer details
Match criteria
Functietitel
 • Projectleider Samenleving
 • Projectleider Jeugd
Regio
 • Utrecht
Type overeenkomst
 • Detachering

Projectleider Toegang WMO en Jeugdwet

Waar je gaat werken

Sinds de decentralisaties in 2015 heeft de gemeente Woerden WoerdenWijzer als gemeentelijke toegang voor de Jeugdwet en de Wmo. Er is destijds gekozen voor een loketmodel: inwoners komen er met hun vraag en krijgen (als dat nodig is) een beschikking voor een voorziening. Deze werkwijze is uitgebreid geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat inwoners WoerdenWijzer te laat of niet vinden, dat zij meer, eerder en betere begeleiding willen en dat er te weinig aandacht was voor de inzet van laagdrempelige/lichte ondersteuning en voorliggende voorzieningen. Naar aanleiding van deze evaluatie is in 2019 gestart met de invoering van casemanagement bij Woerden Wijzer. Bij de invoering van het casemanagement is nadrukkelijk de wens uitgesproken in de toekomst te onderzoeken of de doorontwikkeling naar het bieden van begeleiding inhoudelijk en financieel voordelen biedt. Uit een opgestelde business case blijkt dat het bieden van begeleiding inderdaad een logische volgende stap is in de doorontwikkeling van Woerden Wijzer. Op dit moment bieden externe partijen vormen van begeleiding die ook de gemeente vanuit WoerdenWijzer kunnen bieden. Het gaat dan onder andere om onderdelen van de dienstverlening van stichting Kwadraad (maatschappelijk werk en pedagogisch bureau). Doordat inwoners nu voor deze vormen van begeleiding doorverwezen worden ontstaat versnippering en inefficientie zowel inhoudelijk als financieel. Zowel ambtelijk als vanuit WoerdenWijzer zien medewerkers daarom verschillende voordelen van het toevoegen van begeleiding aan de taken van WoerdenWijzer. Daarom is het project ‘Begeleiding dichtbij’ gestart in januari 2021.

Het doel van dit project is om in de nabije toekomst vanuit Woerden Wijzer lichte begeleiding te gaan bieden aan de inwoners die dat nodig hebben. Uitgangspunt is dat de medewerkers vanuit Kwadraad en WoerdenWijzer hiertoe gaan samenwerken binnen het Sociaal Team en Jeugd- en Gezinsteam. De eerste stappen in de samenwerking zijn al gezet en worden in de komende tijd verder verstevigd. Het streven is om in 2022 duidelijkheid te hebben over de nieuwe vorm waarop deze samenwerking georganiseerd zal worden, zodat in 2023 de implementatiefase kan starten en op 1 januari 2024 de nieuwe organisatievorm staat.

Werkspirit zoekt een Projectleider Toegang WMO en Jeugdwet voor de Gemeente Woerden.

Wat je gaat doen als Projectleider Toegang WMO en Jeugdwet

 • Zorg dragen voor regie op de uitvoering van de opdracht, zowel inhoudelijk als financieel
 • Aansturen van de projectgroep om te komen tot een tijdig en goed advies op basis van de gestelde projectopdracht
 • Bezien van de uitvoering van dit project in samenhang met andere ontwikkelingen en maatregelen
 • Sparringpartner en eerste aanspreekpunt zijn voor zowel de werkgroep als stuurgroep en eerste stap in escalatie van problemen
 • Integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het project
 • Zorgen voor afstemming met en afleggen van verantwoording aan de opdrachtgevers
 • Onafhankelijk sturen op doelen en resultaat van dit project

Wat wij verwachten van jou als Projectleider Toegang WMO en Jeugdwet

 • HBO diploma
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling
 • Werkervaring binnen het sociaal domein
 • Werkervaring met implementatie van (complexe) veranderprocessen
 • Kennis van (actuele) trends en ontwikkelingen en de transformatie van het Sociaal Domein
 • Ervaring met het opstellen en uitbrengen van een advies binnen gemeentelijke context
 • Ervaring met het leiden van complexe transformatieprojecten, waarbij diverse (soms tegenstelde) belangen spelen
 • Ervaring met aansturen/opzetten/inrichten van een team en werkwijze

Wat wij bieden

 • Overeenkomst bij Werkspirit voor minstens 23 maanden (16 uur) (loondienst of ZZP)
 • Mogelijkheid tot verlenging
 • Bovengemiddelde beloning
 • Betrokken, betrouwbaar en behulpzaam team

Neem voor vragen contact op met Ingrid: 06 218 33 926

Reageren of gesprek starten kan ook via Whatsapp! Stuur je CV o.v.v. ' Projectleider Toegang WMO en Jeugdwet Woerden’ .

Graag reageren voor 13 januari.

Locatie

Woerden

Publicatiedatum

04.01.2022

Contactpersoon

Ingrid Bos

LinkedIN Facebook Twitter Share
Werkspirit gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.