Op zoek naar een passende baan?
Werkspirit helpt je verder!
Meer details
Match criteria
Functietitel
 • Projectleider Samenleving
Regio
 • Noord-Brabant
Type overeenkomst
 • Detachering

Projectleider Samenwerking landelijke interventieteams

Waar je gaat werken

De gemeente Breda is een goed functionerende gemeente waar verschillende partners en organisaties samenwerken om de leefbaarheid verder te verbeteren. In sommige wijken is extra aandacht vereist vanwege (sociale) problematiek. Er zijn al verschillende initiatieven in de wijken in Breda en maatschappelijke en overheidsinstanties zoeken elkaar met regelmaat op voor afstemming. Hierbij wordt nagestreefd dat de inwoners van Breda weer trots kunnen zijn op hun wijk en dat het vertrouwen in de overheid waar nodig wordt hersteld. Essentieel hiervoor is dat bewoners worden betrokken en dat naar hen wordt geluisterd. Tegelijkertijd moeten er grenzen worden gesteld aan iedereen die de leefbaarheid en/of veiligheid in de stad verstoort.

Een LSI-project kan daar als goed instrument worden ingezet: door het gezamenlijk optrekken met landelijke en lokale partners wordt getracht de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en de informatiepositie van de gemeente blijvend te versterken. Dit levert doorgaans positieve maatschappelijke en organisatorische resultaten op.

In de praktijk faciliteert het LSI-convenant gemeenten in samenwerking en gegevensuitwisseling met de genoemde ketenpartners, in projecten gericht op rechtmatigheidsbevordering in het sociaal domein. Breda is in 2020 aangesloten bij het convenant en verkeert daardoor nu in de positie een dergelijk project te starten. De landelijks partners zien mogelijkheden in Breda voor succesvolle samenwerking.

In een LSI project voert de gemeente samen met landelijke partners onderzoek uit naar naleving in het sociaal domein. Door volgens vaste afspraken te handelen die getoetst zijn om privacy van de bewoners te beschermen, kan informatie worden gedeeld.

Werkspirit zoekt een Projectleider Samenwerking Landelijke Interventieteams voor de Gemeente Breda.

Wat je gaat doen als Projectleider Samenwerking landelijke interventieteams

 • Verantwoordelijk voor de goede realisatie van het project conform de bepalingen in het door de LSI geaccordeerde projectplan
 • Aansturen van het projectteam, bewaken van de projectplanning en de uitvoering van gemaakte afspraken
 • Richten op het organiseren van het multidisciplinaire project
 • Oriënteren op het behalen van de doelen en rekening houden met het draagvlak en de realiseerbaarheid
 • Opstellen van het projectplan waarbij rekening word gehouden met de belangen van de deelnemende partijen
 • Afstemmen met diverse relaties en richten op de samenwerking tussen in-en extern betrokken instanties en functionarissen
 • Voorbereiden van projectonderdelen en ondersteunen van de gemeentelijke projectmedewerkers
 • Zorgdragen voor continuïteit in het uitvoeren en het behalen van de gestelde doelen
 • Monitoren van de voortgang, evalueren van het project en rapporteren over aanbevelingen aan de stuurgroep
 • Leiding geven aan het project waar landelijke en interne partners in het team zitten
 • Zorgen in de eerste plaats voor de afronding van de voorbereidingsfase
 • Coördineren van de werkzaamheden en sturen op de projectdoelen gedurende een jaar in de uitvoeringsfase
 • Borging van hetgeen wat bereikt is en het delen van resultaten met anderen gedurende het laatste half jaar
 • Sturen op optimale kwaliteit en verantwoording afleggen aan de stuurgroep
 • Controleren op de voortgang en resultaten van het project op basis van door de projectleider opgestelde rapportages
 • Zelfstandig beslissingen nemen binnen de kaders die vooraf met de stuurgroep zijn overeengekomen
 • Overleggen op met de voorzitter van de stuurgroep en projectgroepen en/of diens ambtelijke vertegenwoordiger

Wat wij verwachten van jou als Projectleider Samenwerking landelijke interventieteams

 • HBO diploma op het gebied van Projectmanagement
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als projectleider en kennis van het Sociaal Domein
 • Ervaring met sturing
 • Ervaring met werken binnen een bestuurlijke omgeving
 • Vakinhoudelijke kennis van en ervaring met Projectmanagement en projectmatig werken
 • Vakinhoudelijke kennis van en ervaring met Naleving/handhaving taakstellingen
 • Vakinhoudelijke kennis van en ervaring met Beleidsmatige advisering
 • Vakinhoudelijke kennis van en ervaring met Geautomatiseerde toepassingen
 • Ervaring met multidisciplinaire samenwerking
 • Relevante ervaring in vergelijkbare functies

Wat wij bieden

 • Overeenkomst bij Werkspirit voor minstens 1,5 jaar (26 uur)
 • Mogelijkheid tot verlenging
 • Bovengemiddelde beloning
 • Betrokken, betrouwbaar en behulpzaam team

Neem voor vragen contact op met Ingrid: 06 218 33 926

Reageren of gesprek starten kan ook via Whatsapp! Stuur je CV o.v.v. 'Projectleider LSI Breda'.

Graag reageren voor 13 oktober.

Locatie

Breda

Publicatiedatum

08.10.2021

Contactpersoon

Ingrid Bos

LinkedIN Facebook Twitter Share
Werkspirit gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.