Op zoek naar een passende baan?
Werkspirit helpt je verder!
Meer details
Match criteria
Functietitel
 • Consulent Inburgering
 • Jobcoach arbeidsbeperkten
 • Klantmanager arbeidsbeperkten
 • Klantmanager Statushouders
 • Klantmanager Werk
 • Trajectbegeleider arbeidsbeperkten
 • Klantmanager Inkomen
Regio
 • Noord-Brabant
Type overeenkomst
 • Detachering

Consulent Werk

Waar je gaat werken

Sinds 101-01-2022 is de nieuwe wet inburgering (IW2021) van kracht. Alle Statushouders die op deze datum of daarna een verblijfsvergunning hebben gekregen, vallen onder de nieuwe wet. Alle Statushouders die voor deze datum een verblijfsvergunning hebben gekregen vallen onder de oude wet(ten) inburgering (Wi2013 of Wi2007). Sommigen van hen zijn nog steeds inburgeringsplichtig onder de Wi2013, of waren dit ten tijde van de implementatie van de Wi2021. Zij worden de zogenaamde ‘ondertussengroep’ genoemd.

De gemeente heeft op dit moment binnen Weener XL nog niet goed in beeld wat de ondertussengroep, die de stap naar werk nog niet kan maken en nog een PW uitkering ontvangt, precies nodig heeft. Mogelijk heeft deze groep nog ondersteuning bij de inburgering nodig. Deze personen uit de ondertussengroep, zijn verdeeld over de verschillende teams binnen Weener XL. Het is de bedoeling alle mensen uit deze groep (ca 225 personen) op te roepen, in beeld te brengen en na te gaan wat zij nodig hebben. Zoals bij een heronderzoek/herbeoordeling, waarbij zowel doelmatig als rechtmatig gekeken wordt. Dit gebeurt op een integrale werkwijze, zowel recht als doelmatig met oog voor de menselijke maat. Het doel is vast te stellen of de uitkering rechtmatig wordt verstrekt, of er arbeidsvermogen is en of er op andere vlakken, zoals inburgering, ondersteuning nodig is.

De Werkconsulent integrale Herbeoordeling Ondertussengroep valt onder de afdeling Werk & Dienstverlening van de Weener XL, maar werkt nauw samen met Werkconsulenten van andere afdelingen binnen Weener XL. Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De cultuur is open en informeel. Ze werken hard om de beste dienstverlening voor de klanten te kunnen leveren.

Werkspirit zoekt een Werkconsulent integrale Herbeoordeling Ondertussengroep voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Wat je gaat doen

 • Zorg dragen voor het oproepen, spreken en in beeld brengen van de ondertussengroep
 • Voeren van gesprekken en herbeoordelen van ca. 225 Statushouders
 • Maken van een analyse van wat deze groep nodig heeft
 • Bieden van noodzakelijke dienstverlening aan deze groep
 • Ondersteunen bij het aanmelden van voorzieningen, aanvragen extra taalles, aanvragen inburgeringsexamens, aanvragen ontheffing van de inburgering
 • Ondersteunen bij het inschakelen van andere instanties en taken die uit de analyse blijken
 • Voeren van gesprekken met de Statushouder
 • Adviseren van de Werkconsulent over een vervolgstap
 • Beoordelen of er bij klanten mogelijkheden zijn om uit te stromen naar betaald werk of kunnen deelnemen aan een traject
 • Beoordelen of de uitkering rechtmatig wordt verstrekt
 • Zorgen dat er in kaart wordt gebracht wat er nog dient te gebeuren o.h.g.v. Inburgering

Wat wij verwachten van jou

 • Een HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het voeren van klantgesprekken (doelgroep Statushouders met PW)
 • Ervaring in het zelfstandig onderzoek uitvoeren
 • Ervaring in het werken met de tolkentelefoon
 • Ervaring in het werken in projectvorm
 • Ervaring met de Nieuwe Wet Inburgering 2021
 • Ervaring met het uitvoeren van dualiteit van wetten
 • Ervaring in het werken met Portal DUO
 • Bekend met een ambtelijke organisatie en het Sociaal Domein
 • Ervaring in doelmatigheid en rechtmatigheid PW
 • Kennis van de geldende wet- en regelgeving, m.n. Participatiewet en de Inburgeringswet 2013

Wat wij bieden

 • Overeenkomst bij Werkspirit t/m 31 december 2024 (36 uur) (loondienst of ZZP)
 • Betrokken, betrouwbaar en behulpzaam team

Neem voor vragen contact op met Leontine: 06 213 652 46.
Reageren of gesprek starten kan ook via Whatsapp! Stuur je CV o.v.v. Consulent Statushouders ‘s-Hertogenbosch.

Graag reageren voor 3 oktober 2023.

Locatie

's-Hertogenbosch

Publicatiedatum

22.09.2023

Contactpersoon

Leontine den Broeder

LinkedIN Facebook Twitter Share
Werkspirit gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.