Op zoek naar een passende baan?
Werkspirit helpt je verder!
Vacatures

Onze diensten

Uitzenden

Uitzenden is een flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. U zet onze mensen in wanneer u ze nodig heeft. Al gaat het om een korte opdracht. U staat alleen garant voor de gewerkte uren. Werkspirit werkt conform de ABU- CAO. Dit houdt in dat er geen loondoorbetalingverplichting bestaat wanneer er geen werk is. Ook bij ziekte van uw uitzendkracht hoeft u niet door te betalen.

Detacheren

U kunt voor een vooraf vastgestelde periode een vakbekwaam en gemotiveerde medewerker van ons inlenen. Wij zorgen voor salaris, verzekering, administratie en begeleiding van de medewerker. Mocht onze medewerker zich hebben bewezen in de detacheringsperiode dan kunt u hem of haar na een bepaalde detacheringsperiode zonder bijkomende kosten in dienst nemen.

Werving & Selectie

Wanneer u ons inzet voor het invullen van een vaste positie binnen uw organisatie dan kan dit op basis van werving &selectie. Na afstemming van uw wensen en budget bepalen we het verloop van de procedure. De eerst optie is dat wij werken op basis van ‘no cure no pay’. Bij succesvolle bemiddeling berekenen wij een werving- en selectievergoeding over het bruto jaarsalaris inclusief vaste emolumenten. Bij optie 2 hanteren wij een voor afgesproken uurtarief voor de werving en selectie van uw kandidaat. Bij voorkeur werken wij een bepaalde periode exclusief aan de opdracht.

Payrolling

Met Payroll besteedt u het werkgeverschap uit aan ons. Werkspirit regelt alle juridische, fiscale, arbotechnische en financieel administratieve zaken. U zorgt zelf voor de werving, selectie en de begeleiding op de werkplek. U loopt geen risico’s en blijft zelf de baas.

Het tarief voor uitzenden, detachering en payroll wordt berekend met een omrekeningsfactor. Dit betekent dat het brutoloon van de kandidaat wordt vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor, welke vooraf is vastgesteld met de opdrachtgever. Het tot stand gekomen tarief is dan onder meer opgebouwd uit het brutoloon, vakantiegeld, vakantiedagen, sociale lasten en verzekeringen. Onze tarieven zijn over het algemeen marktconform.

Werkspirit gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.