Op zoek naar een passende baan?
Werkspirit helpt je verder!
Meer details
Match criteria
Regio
 • Noord-Holland
Titels
 • Teammanager Werk en Re-integratie
 • Projectmanager Werk en Re-integratie
 • Re-integratieconsulent
 • Teammanager Sociaal Domein

Teammanager Re-integratie

Nieuw

Waar je gaat werken

Fenix en S2W zijn onderdeel van AmsterdamWerkt! Fenix is onderdeel van de Top600-aanpak van de gemeente Amsterdam. De doelgroep zijn de top 600 jongeren of Amsterdammers met vergelijkbaar gedrag, die potentie hebben om in de toekomst op de arbeidsmarkt te functioneren. S2W is een traject wat gericht is op leerplichtige (dreigende) schoolverlaters die op het reguliere onderwijs het (tijdelijk) niet redden, om wat voor reden dan ook. De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 t/m 18 jaar. Het zijn jongeren die door bijvoorbeeld gedragsproblemen, licht verstandelijke beperking (LVB), psychische, emotionele of sociale problematiek en/of criminaliteit niet meer op het regionale onderwijs terecht kunnen.

Wat je gaat doen als Teammanager Re-integratie

De functie teammanager is een managementfunctie voor een team van consulenten en werkmeesters (gemiddeld 20-25 fte) met een volwaardige rol in het TMO (Teammanagersoverleg) en het MT (Managementteam). De teammanager valt onder directe aansturing van de manager AmsterdamWerkt!

Belangrijke doelstelling is het team fit te maken op de personele aspecten (o.a. planning, voortgang en beoordelingscyclus, kwaliteit, en ontwikkeling.

Werkzaamheden:

 • Is integraal verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van het team binnen vastgestelde kader van de organisatie
 • Treedt op als eerste aanspreekpunt voor de taakvelden van het team
 • Stelt jaarplan, begroting en benodigde rapportages op; legt voor aan Manager
 • Bepaalt richtlijnen en inzet van middelen ter realisatie van output en producten
 • Adviseert de manager over de (verbetering van) realisatie van output en producten
 • Draagt als lid van managementteam bij aan beleid en beheer van het onderdeel
 • Draagt als lid van het management bij aan het verandertraject en cultuurverandering door voorbeeldgedrag en actieve bijdrage aan het verbetertraject van de organisatie.
 • de teammanager heeft de dagelijkse leiding en is aanwezig op de locatie en werkvloer.
 • Hij/zij plant en verdeelt het werk, bewaakt de voortgang, productiviteit en kwaliteit
 • Begeleidt, traint en coacht medewerkers ter realisatie van output en producten en op gebied van integriteit, waarden en normen
 • Coördineert en superviseert deskundigheidsbevordering van het team
 • Ziet toe op naleving van wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures.

Wat wij verwachten van jou als Teammanager Re-integratie

 • in het bezit van een HBO-diploma
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en financiële bestuurlijke processen
 • beschikt over ruime, relevante werkervaring met leidinggeven en beheersen
 • sturingsprocessen.
 • ervaring met het ontwikkelen en coachen van een team.
 • beschikt over ervaring in het domein Werk en Re-integratie.
 • heeft ervaring met of kennis over de doelgroepen.

Wat wij bieden

 • Werkweek van 36 uur;
 • ZZP-opdracht of tijdelijke arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden met als doelstelling continuering;
 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie;
 • Cultuur: ondernemend, zelfstandig, politieke sensitiviteit, korte lijnen;

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Timo Rijsterborgh

LinkedIN Facebook Twitter Share
Werkspirit gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.