Op zoek naar een passende baan?
Werkspirit helpt je verder!
Meer details
Match criteria
Regio
 • Flevoland
Titels
 • Projectmanager Zorgdomein
 • Loopbaanadviseur
 • Consulent gezondheidszorg
 • Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

Nieuw

Waar je gaat werken

Soms kunnen mensen door ziekte of andere oorzaken (gedeeltelijk) niet meer werken. De professionals van onze divisie Sociaal Medische Zaken beoordelen tot welke werkzaamheden iemand nog wél in staat is, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en situatie van de klant. In de sociaal-medische beoordeling geven ze ook aan welk type werk passend is. Zo leveren ze de bouwstenen voor het opstellen van een re-integratieadvies. En als werken (tijdelijk) niet mogelijk is, dan vormt de beoordeling de basis voor het verkrijgen van een uitkering. UWV adviseert ook gemeenten over de participatiemogelijkheden van hun klanten.

Wat je gaat doen als Arbeidsdeskundige

De participatie (herstel) en effectieve werkinpassing (re-integratie) bevorderen door het uitvoeren van een multi-causale probleemanalyse om een oordeel te vormen over de relatie tussen mens, werk en inkomen zodat uitkeringen rechtmatig verstrekt kunnen worden, schade beperkt en geschillen worden opgelost.

De arbeidsdeskundige wordt aangewend t.b.v. het adviseren en leveren van maatwerkoplossingen in het kader van het voorkomen (preventie) en beoordelen (claim) van discrepantie tussen belasting en belastbaarheid. De advisering is gericht op de klant of opdrachtgever. De klant krijgt een zo realistisch en concreet mogelijk advies, wat direct bruikbaar is voor de in te schakelen deskundigen die de klant verder moeten helpen. De klant is hier zowel de werknemer als de werkgever. Dit brengt vaak een complexe afweging van soms tegengestelde belangen met zich mee. De Arbeidsdeskundige dient daarom niet alleen klantgericht te werken maar ook over een goed probleemoplossend vermogen te beschikken.

De opdrachtgever krijgt, binnen de kaders van de opdrachtgever (vraagstelling), een gericht advies dat uiteindelijk bijdraagt aan de gewenste uitstroom.

De arbeidsdeskundige werkt vanuit een transdisciplinair perspectief. Hij maakt onder andere gebruik van sociaalwetenschappelijke, medische, juridische, economische en technische kennis. Hij is in staat om de impact van de beperkingen op het arbeidsvermogen af te wegen en kent ook de mogelijkheden die er zijn om ze te compenseren of op te heffen. De arbeidsdeskundige binnen SMZ valt hiërarchisch onder de manager SMZ.

De AD werkt in alle gevallen in een spanningsveld met verschillende belangen tussen diverse partijen zoals werkgever, werknemer, fondsen en ketenpartijen. Het handelen of nalaten heeft een hoog afbreukrisico voor voornoemde partijen. In de professionele context van de AD-functie bepaalt de AD zelf welke informatie en welke bronnen hij nodig heeft om te komen tot een professionele afweging en probleemanalyse. Hiertoe behoort ook het al dan niet oproepen van werknemers en het verrichten van bedrijfsbezoeken, en/of inschakeling van andere specialisten.

Kerntaken:

 • Afwegen van belasting (in arbeid) en belastbaarheid (van het individu) in het domein dat wordt gevormd door de relaties tussen mens, werk en inkomen.
 • Oordeelt en adviseert over mogelijke wijzigingen van functies en taken binnen de arbeidsorganisatie om participatie mogelijk te maken of te continueren en werkinpassing te bevorderen.
 • Doet (meerwettige) onderzoeken voor zowel in- als externe klanten in het kader van gevalsbehandeling en/of vraagstellingen.
 • Uitvoeren van een multi-causale probleemanalyse op het gebied van het werkvermogen van de cliënt op een klantgerichte wijze.
 • Voorkomen van uitval en duurzame (arbeids)participatie bevorderden.
 • Beperken van financiële schade, voor individu, werkgever, zorgverzekeraar en samenleving.
 • Afhandelen van casussen op een methodische en integrale wijze.
 • Voldoet aan wettelijk en/of afgesproken tijdigheids- en kwaliteitseisen
 • Levert Logisch en methodisch opgebouwde, navolgbare en beargumenteerde rapportages.

Wat wij verwachten van jou als Arbeidsdeskundige

 • een (relevante en afgeronde) HBO opleiding.
 • erkende afgeronde AD opleiding (post HBO opleiding).
 • interne UWV AD opleiding afgerond.
 • gecertificeerd arbeidsdeskundige volgens Hobéon-SKO en geregistreerd SRA.
 • Onderhoudt de eigen vakkennis en ervaring op het gebied van arbeid, participatie en re-integratie.
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.
 • Op de hoogte van procedures, processen en systemen.
 • Kent en begrijpt de meest voorkomende consequenties van ziektebeelden op het menselijk functioneren in zijn context (kunnen toepassen van relevante modellen zoals International Classification of Function, Disability and Health – ICF, Trimbos of Wanberg).

Wat wij bieden

 • Werkweek van 32 uur;
 • ZZP-opdracht of tijdelijke arbeidsovereenkomst voor tenminste 12 maanden met als doelstelling continuering;
 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie;
 • Cultuur: ondernemend, zelfstandig, politieke sensitiviteit, korte lijnen;

Locatie

Almere

Contactpersoon

Timo Rijsterborgh

LinkedIN Facebook Twitter Share
Werkspirit gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.